Chào mừng bạn đến với website Mầm non Ánh Sao

Điạ chỉ: Khu đô thị Đặng Xá - Gia Lâm - Hà Nội

Điện thoại: 02432019189

Email: mnanhsao-gl@hanoiedu.vn

Mô tả:

Hiệu trưởng

Lê Thị Hồng Điệp
Lê Thị Hồng Điệp

Ngày sinh: 11/1/1979

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Cổ Bi - Gia Lâm - Hà Nội

Trình độ: Đại học

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 02432019189

Điện thoại riêng: 0975550158

Bí thư chi bộ, Phụ trách, điều hành chung mọi HĐ; trực tiếp phụ trách công tác thi đua, quản lý nhân sự, tài chính, CSVC